Strona główna / Choroby sercowo-naczyniowe / Zawał serca
Zawał serca

Zawał serca

Zawał serca to uszkodzenie (martwica) mięśnia sercowego wskutek ustania przepływu krwi przez tętnicę wieńcową – naczynie zapatrujące serce w potrzebne składniki odżywcze i tlen. Do zamknięcia doprowadza blaszka miażdżycowa powstająca w świetle naczynia nawet przez wiele lat1.

W Polsce w latach 2009–2012 z powodu ostrego zawału serca hospitalizowanych było ponad 300 tys. osób2. Grupą najbardziej narażoną na wystąpienie zawału serca są mężczyźni w wieku powyżej 45 lat oraz kobiety powyżej 55. roku życia. Ryzyko to narasta u pacjentów obarczonych dodatkowymi czynnikami ryzyka, takimi jak palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, wysoki poziom cholesterolu oraz brak aktywności fizycznej.

Zawał serca objawia się zazwyczaj silnym bólem w klatce piersiowej, trwającym dłużej niż 20 minut. Ból zawałowy może promieniować do żuchwy, barków, pleców i nadbrzusza, a odpoczynek nie jest w stanie go złagodzić. Jednocześnie mogą wystąpić nudności, wymioty, złe samopoczucie, pocenie się, zasłabnięcia.

Co istotne, przebieg zawału serca może być bezobjawowy, szczególnie u osoby starszej, z cukrzycą, czy przewlekłą chorobą nerek. Zawał serca może również dotknąć osobę pozornie zdrową, która dotychczas nie skarżyła się na żadne dolegliwości. Dlatego tym bardziej dbajmy o stan swojego serca, prowadząc zdrowy styl życia i stosując się do zaleceń lekarza.

W przypadku podejrzewania u siebie zawału serca niezwłocznie skontaktuj się z pogotowiem ratunkowym!

Bibliografia:

  1. Szczeklik A (red.). Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2015.
  2. Narodowa Baza Danych Zawałów Serca AMI-PL 2009–2012.

Oceń swoje ryzyko
Cardiopirin, 75 mg, tabletki dojelitowe; Cardiopirin, 100 mg, tabletki dojelitowe. Skład i postać: jedna tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Wskazania: prewencja wtórna zawału mięśnia sercowego; profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową; niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy; zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass) (ang. coronary artery bypass grafting – CABG); angioplastyka wieńcowa z wyjątkiem ostrej fazy; profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień wewnątrzmózgowych. Cardiopirin nie jest zalecany w nagłych przypadkach. Jego zastosowanie ogranicza się do prewencji wtórnej w leczeniu przewlekłym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; czynny lub nawracający w wywiadzie wrzód trawienny i/lub krwawienia z przewodu pokarmowego lub innego rodzaju krwawienia, takie jak krwawienia z naczyń mózgowych; skaza krwotoczna, choroby związane z krzepnięciem, takie jak hemofilia i/lub trombocytopenia, ciężkie zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek; dawki > 100 mg/dobę podczas trzeciego trymestru ciąży; metotreksat stosowany w dawkach > 15 mg/tydzień. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacji o leku udziela: VP Valeant Sp. z o.o. sp. j., Biuro Marketingu i Sprzedaży, Budynek New City, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, tel. 22 627 28 88.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
© 2016 Valeant. All rights reserved.
 Car-PL-1602-020