Strona główna / Czynniki ryzyka / Palenie tytoniu
Czynniki ryzyka - Palenie tytoniu

Palenie tytoniu

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia palacz żyje 10 lat krócej niż osoba niepaląca, a każdy papieros kosztuje 11 minut życia!1

Palenie tytoniu niezmiennie pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów wśród dorosłej populacji Polaków. Szacuje się, że około 40% zgonów mężczyzn związane jest z paleniem tytoniu. Narażenie na dym tytoniowy jest głównym czynnikiem ryzyka wielu chorób układu oddechowego (rak płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, rak tchawicy, rak głowy, rak szyi) i układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zawał serca, udar mózgu, tętniak aorty)1,2,3.

Musimy pamiętać także, że narażenie na dym tytoniowy środowiskowy (bierne palenie) powoduje w Polsce śmierć około 2000 niepalących osób, głównie z powodu choroby wieńcowej, udaru mózgu i przewlekłych chorób układu oddechowego 1,2,3.

Rzucenie palenia szybko przynosi korzyści! Bardzo motywujący jest fakt, że zaledwie po kilku latach abstynencji nikotynowej ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych wraca do poziomu podobnego do tego obserwowanego u osób niepalących!

Przed rozpoczęciem rzucania palenia pomocne jest określenie stopnia uzależnienia od nikotyny (za pomocą skali Fagerstroma) oraz motywacji zaprzestania palenia (za pomocą testu).

Uświadom sobie przyczyny, dla których sięgasz po papierosy, i spróbuj zastąpić je zdrowym, przyjemnym nawykiem (spacer, ćwiczenie fizyczne, szklanka wody, zdrowa przekąska). Jeśli te sposoby nie przyniosą efektu, zapytaj lekarza o terapię antynikotynową. Obecnie dostępne są liczne metody farmakologicznego wspomagania rzucania palenia.

Bibliografia:

  1. http://www.who.int/en/
  2. http://www.legislacja.gov.pl/docs//2/12270850/12281779/12281780/dokument164277.pdf.
  3. Gierczyński J, Gryglewicz J, Karczewicz E, Zalewska H. Niewydolność serca – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013.

Oceń swoje ryzyko
Cardiopirin, 75 mg, tabletki dojelitowe; Cardiopirin, 100 mg, tabletki dojelitowe. Skład i postać: jedna tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Wskazania: prewencja wtórna zawału mięśnia sercowego; profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową; niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy; zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass) (ang. coronary artery bypass grafting – CABG); angioplastyka wieńcowa z wyjątkiem ostrej fazy; profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień wewnątrzmózgowych. Cardiopirin nie jest zalecany w nagłych przypadkach. Jego zastosowanie ogranicza się do prewencji wtórnej w leczeniu przewlekłym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; czynny lub nawracający w wywiadzie wrzód trawienny i/lub krwawienia z przewodu pokarmowego lub innego rodzaju krwawienia, takie jak krwawienia z naczyń mózgowych; skaza krwotoczna, choroby związane z krzepnięciem, takie jak hemofilia i/lub trombocytopenia, ciężkie zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek; dawki > 100 mg/dobę podczas trzeciego trymestru ciąży; metotreksat stosowany w dawkach > 15 mg/tydzień. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacji o leku udziela: VP Valeant Sp. z o.o. sp. j., Biuro Marketingu i Sprzedaży, Budynek New City, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, tel. 22 627 28 88.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
© 2016 Valeant. All rights reserved.
 Car-PL-1602-020