Strona główna / Oceń swoje ryzyko

Oceń swoje ryzyko

Podstawą postępowania w terapii chorób sercowo-naczyniowych jest określenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Dzięki odpowiedzi na kilka poniższych pytań masz możliwość określenia swojego ryzyka sercowo-naczyniowego, które posłuży Twojemu lekarzowi do wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Mając świadomość wysokości swojego ryzyka sercowo-naczyniowego i od czego ono zależy, możesz sprawdzić, jak się ono zmieni, jeśli przestaniesz palić papierosy albo obniżysz ciśnienie tętnicze lub stężenie cholesterolu.

Czy masz chorobę sercowo-naczyniową rozpoznaną na podstawie badań inwazyjnych (takich jak koronarografia) lub nieinwazyjnych (takich jak scyntygrafia, echokardiografia obciążeniowa, ocena blaszek miażdżycowych w tętnicach szyjnych za pomocą USG)?

TAKNIE

Czy przebyłaś/łeś zawał serca?

TAKNIE

Czy przebyłaś/łeś ostry zespół wieńcowy?

TAKNIE

Czy przebyłaś/łeś rewaskularyzację wieńcową (czyli „udrażnianie” tętnicy poprzez przezskórną interwencję wieńcową z „balonikowaniem” i/lub wszczepieniem stentu oraz poprzez pomostowanie aortalno-wieńcowe, czyli tzw. by-pass)?

TAKNIE

Czy przebyłaś/łeś udar niedokrwienny mózgu?

TAKNIE

Czy masz stwierdzoną chorobę tętnic obwodowych?

TAKNIE

Czy masz stwierdzoną cukrzycę (typu 1 lub typu 2) z dodatkowym co najmniej 1 czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, hipercholesterolemia, nadwaga/otyłość, palenie tytoniu, niska aktywność fizyczna) i/lub z uszkodzeniem narządowym (np. albuminuria 30–300 mg/24h)

TAKNIE

Czy masz stwierdzoną ciężką przewlekłą chorobę nerek (PChN), z przesączaniem kłębuszkowym (GFR) <30 ml/min/1,73 m2?

TAKNIE

Czy masz stwierdzony znacznie nasilony pojedynczy czynnik ryzyka (np. dyslipidemię rodzinną, ciężkie nadciśnienie tętnicze)?

TAKNIE

Czy masz stwierdzoną cukrzycę (typu 1 lub typu 2) bez dodatkowych czynników ryzyka i bez uszkodzenia narządowego (np. nerek)?

TAKNIE

Czy masz stwierdzoną umiarkowaną przewlekłą chorobę nerek (PChN), z przesączaniem kłębuszkowym (GFR) 30–59 ml/min/1,73 m2?

TAKNIE

Oceń swoje ryzyko
Cardiopirin, 75 mg, tabletki dojelitowe; Cardiopirin, 100 mg, tabletki dojelitowe. Skład i postać: jedna tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Wskazania: prewencja wtórna zawału mięśnia sercowego; profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową; niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy; zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass) (ang. coronary artery bypass grafting – CABG); angioplastyka wieńcowa z wyjątkiem ostrej fazy; profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień wewnątrzmózgowych. Cardiopirin nie jest zalecany w nagłych przypadkach. Jego zastosowanie ogranicza się do prewencji wtórnej w leczeniu przewlekłym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; czynny lub nawracający w wywiadzie wrzód trawienny i/lub krwawienia z przewodu pokarmowego lub innego rodzaju krwawienia, takie jak krwawienia z naczyń mózgowych; skaza krwotoczna, choroby związane z krzepnięciem, takie jak hemofilia i/lub trombocytopenia, ciężkie zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek; dawki > 100 mg/dobę podczas trzeciego trymestru ciąży; metotreksat stosowany w dawkach > 15 mg/tydzień. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacji o leku udziela: VP Valeant Sp. z o.o. sp. j., Biuro Marketingu i Sprzedaży, Budynek New City, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, tel. 22 627 28 88.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
© 2016 Valeant. All rights reserved.
 Car-PL-1602-020