Strona główna / Choroby sercowo-naczyniowe / Nadciśnienie tętnicze
Choroby sercowo-naczyniowe - Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym występowaniu wysokich wartości ciśnienia tętniczego krwi. Lekarz rozpoznaje nadciśnienie tętnicze, gdy wartości ciśnienia z co najmniej dwóch pomiarów (wykonanych podczas dwóch różnych wizyt) są równe lub wyższe niż 140 mmHg / 90 mmHg1,2,3.

Optymalne wartości ciśnienia u zdrowego człowieka wynoszą <120/80 mmHg.

W większości przypadków nie udaje się ustalić jednoznacznej przyczyny nadciśnienia tętniczego, wówczas określamy je jako nadciśnienie tętnicze pierwotne. Lekarz przed postawieniem takiego rozpoznania wyklucza tzw. wtórne przyczyny nadciśnienia tętniczego, takie jak choroby nerek, tętnic nerkowych czy zaburzenia hormonalne.

Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego w Polsce u osób dorosłych <80 r.ż. wynosi około 32%4.

Objawy nadciśnienia tętniczego są niespecyficzne i obejmują m.in:

Jednak pamiętaj, że nadciśnienie tętnicze z reguły nie daje żadnych dolegliwości, a niewykryte bądź nieleczone zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Szczególnie istotne jest wczesne wykrycie nadciśnienia tętniczego, ponieważ wraz z upływem lat wysokie wartości ciśnienia mogą spowodować odległe powikłania i uszkodzić narządy.

Nadciśnienie tętnicze wg ekspertów WHO stanowi główną przyczynę zgonów na świecie i jest od dawna znanym czynnikiem wielu chorób, m.in choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, niewydolności serca, choroby nerek czy uszkodzenia narządu wzroku. Zaleca się wykonywanie przesiewowych pomiarów ciśnienia tętniczego co najmniej raz w roku u wszystkich osób dorosłych, niezależnie od wcześniejszych wartości ciśnienia tętniczego.

Pomiary ciśnienia tętniczego można wykonywać samodzielnie w domu przy użyciu ciśnieniomierza. Technika pomiaru jest prosta.

Ważne, aby przestrzegać poniższych zasad:

Bibliografia:

  1. Perk J, De Backer G, Gohlke H, et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 2012; 33: 1635–1701.
  2. Szczeklik A (red.). Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2015.
  3. ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. 2013 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC): ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. J Hypertens 2013; 31: 1925–1938.
  4. Badanie NATPOL 2011.

Oceń swoje ryzyko
Cardiopirin, 75 mg, tabletki dojelitowe; Cardiopirin, 100 mg, tabletki dojelitowe. Skład i postać: jedna tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Wskazania: prewencja wtórna zawału mięśnia sercowego; profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową; niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy; zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass) (ang. coronary artery bypass grafting – CABG); angioplastyka wieńcowa z wyjątkiem ostrej fazy; profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień wewnątrzmózgowych. Cardiopirin nie jest zalecany w nagłych przypadkach. Jego zastosowanie ogranicza się do prewencji wtórnej w leczeniu przewlekłym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; czynny lub nawracający w wywiadzie wrzód trawienny i/lub krwawienia z przewodu pokarmowego lub innego rodzaju krwawienia, takie jak krwawienia z naczyń mózgowych; skaza krwotoczna, choroby związane z krzepnięciem, takie jak hemofilia i/lub trombocytopenia, ciężkie zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek; dawki > 100 mg/dobę podczas trzeciego trymestru ciąży; metotreksat stosowany w dawkach > 15 mg/tydzień. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacji o leku udziela: VP Valeant Sp. z o.o. sp. j., Biuro Marketingu i Sprzedaży, Budynek New City, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, tel. 22 627 28 88.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
© 2016 Valeant. All rights reserved.
 Car-PL-1602-020