Czym jest nadciśnienie tętnicze?

CZYM JEST NADCIŚNIENIE TĘTNICZE?

Nadciśnienie tętnicze to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym występowaniu wysokich wartości ciśnienia tętniczego krwi. Lekarz rozpoznaje nadciśnienie tętnicze, gdy wartości ciśnienia z co najmniej dwóch pomiarów (wykonanych podczas dwóch różnych wizyt) są równe lub wyższe niż 140 mmHg / 90 mmHg...
Czym jest zawał serca?

CZYM JEST ZAWAŁ SERCA?

Zawał serca to uszkodzenie (martwica) mięśnia sercowego wskutek ustania przepływu krwi przez tętnicę wieńcową – naczynie zapatrujące serce w potrzebne składniki odżywcze i tlen. Do zamknięcia doprowadza blaszka miażdżycowa powstająca w świetle naczynia nawet przez wiele lat...
Kalkulator BMI

KALKULATOR BMI

BMI (Body Mass Index), czyli wskaźnik masy ciała, pozwala oszacować ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (np. cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca). Wylicza się go na bazie aktualnej wagi oraz wzrostu. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy kalkulator BMI, który ułatwi szybkie przeliczenie danych....
Co to jest cardiopirin?

CO TO JEST CARDIOPIRIN?

Substancją czynną leku Cardiopirin jest kwas acetylosalicylowy, czyli lek zsyntetyzowany po raz pierwszy ponad sto lat temu. Podawany w małych dawkach (kardiologicznych) hamuje agregację (zlepianie) płytek, a dzięki temu zapobiega tworzeniu się zakrzepów...
Pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Po co stosuje się lek Cardiopirin? Lek Cardiopirin jest skutecznym lekiem stosowanym w celu zapobiegania wystąpieniu zawału serca u osób z dławicą piersiową (chorobą wieńcową) lub już z przebytym zawałem serca. Lek Cardiopirin zapobiega także ponownemu niedokrwiennemu udarowi mózgu...
Fakty i mity

FAKTY I MITY

MIT: Każdy powinien przyjmować kwas acetylosalicylowy, żeby zapobiegać zawałowi serca i udarowi mózgu. Kwas acetylosalicylowy należy stosować w określonych wskazaniach, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie jest on zalecany osobom zdrowym, u których ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych jest niewielkie...
Oceń swoje ryzyko
Cardiopirin, 75 mg, tabletki dojelitowe; Cardiopirin, 100 mg, tabletki dojelitowe. Skład i postać: jedna tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Wskazania: prewencja wtórna zawału mięśnia sercowego; profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową; niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy; zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass) (ang. coronary artery bypass grafting – CABG); angioplastyka wieńcowa z wyjątkiem ostrej fazy; profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień wewnątrzmózgowych. Cardiopirin nie jest zalecany w nagłych przypadkach. Jego zastosowanie ogranicza się do prewencji wtórnej w leczeniu przewlekłym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; czynny lub nawracający w wywiadzie wrzód trawienny i/lub krwawienia z przewodu pokarmowego lub innego rodzaju krwawienia, takie jak krwawienia z naczyń mózgowych; skaza krwotoczna, choroby związane z krzepnięciem, takie jak hemofilia i/lub trombocytopenia, ciężkie zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek; dawki > 100 mg/dobę podczas trzeciego trymestru ciąży; metotreksat stosowany w dawkach > 15 mg/tydzień. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacji o leku udziela: VP Valeant Sp. z o.o. sp. j., Biuro Marketingu i Sprzedaży, Budynek New City, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, tel. 22 627 28 88.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
© 2016 Valeant. All rights reserved.
 Car-PL-1602-020