Strona główna / Cardiopirin / Fakty i mity
Fakty i mity

Fakty i mity dotyczące stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryny):

MIT
W związku z przyjmowaniem wielu leków, m.in. statyn, nie potrzebuję przyjmować kwasu acetylosalicylowego i mogę przerwać jego stosowanie1,2,3,4.
FAKT
Właściwą dla Ciebie terapię może ustalić wyłącznie lekarz, który przed podjęciem decyzji o sposobie leczenia, przeprowadzi z Tobą szeroki wywiad medyczny. Musisz pamiętać, że każdy przyjmowany lek działa tylko tak długo, jak długo jest stosowany. Przerwanie terapii jest równoznaczne z zakończeniem działania leku. Ryzyko związane z odstawieniem kwasu acetylosalicylowego jest szczególnie wysokie u osób po przebytym zawale serca lub udarze mózgu i grozi ponownym wystąpieniem tych incydentów.
MIT
Kwas acetylosalicylowy powinny przyjmować tylko osoby po przebytym zawale serca lub udarze mózgu1,2,3,4.
FAKT
Kwas acetylosalicylowy obniża ryzyko zgonu oraz powtórnych zdarzeń u osób po przebytym zawale serca lub udarze mózgu. Udowodnione jest jednak, że aspiryna przynosi także duże korzyści u osób obciążonych wysokim/bardzo wysokim ryzykiem (osoby z chorobą wieńcową) wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.
MIT
Kwas acetylosalicylowy jest skuteczny tylko u mężczyzn1,2,3,4.
FAKT
Kwas acetylosalicylowy wykazuje jednakową skuteczność u osób obu płci.Kwas acetylosalicylowy obniża ryzyko zgonu oraz powtórnych zdarzeń u osób po przebytym zawale serca lub udarze mózgu. Udowodnione jest jednak, że aspiryna przynosi także duże korzyści u osób obciążonych wysokim/bardzo wysokim ryzykiem (osoby z chorobą wieńcową) wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.
MIT
Regularne przyjmowanie aspiryny zapewnia 100% ochronę przed zawałem serca i udarem mózgu1,2,3,4.
FAKT
Pomimo wysokiej skuteczności kwasu acetylosalicylowego nie istnieje sposób leczenia zapobiegający w 100% wystąpieniu zawału serca i udaru mózgu.
FAKTY
Amerykanie przyjmują ponad 50 milionów tabletek kwasu acetylosalicylowego każdego dnia, co daje ponad 100 miliardów tabletek w ciągu roku5.

W 1950 roku aspiryna została odnotowana w Księdze rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się lek na świecie6.

Istnieje fundacja (Aspirin Foundation) przyczyniająca się do zwiększenia świadomości i zainteresowania badawczego poprzez wymianę informacji oraz dyskusję na temat wszystkich aspektów związanych z aspiryną1.

Aspiryna nazywana jest „cudownym lekiem”, ponieważ może być stosowana w leczeniu ponad 50 chorób5,6.

Główny składnik aspiryny, znajdujący się w wyciągu z kory wierzby, stosowany był przez stulecia jako lek przeciwbólowy5,6.

Bibliografia:

  1. Task Force Members, Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2013; 34: 2949–3003.
  2. Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2016; 37: 267–315.
  3. Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC), Steg PG, James SK, Atar D, et al. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J 2012; 33: 2569–2619.
  4. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, et al. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2014; 45: 2160–236.
  5. http://www.aspirin-foundation.com/
  6. http://www.pharmaceutical-journal.com/publications/previous-issues/cp-september-2014/a-history-of-aspirin/20066661.article

Oceń swoje ryzyko
Cardiopirin, 75 mg, tabletki dojelitowe; Cardiopirin, 100 mg, tabletki dojelitowe. Skład i postać: jedna tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Wskazania: prewencja wtórna zawału mięśnia sercowego; profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową; niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy; zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass) (ang. coronary artery bypass grafting – CABG); angioplastyka wieńcowa z wyjątkiem ostrej fazy; profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień wewnątrzmózgowych. Cardiopirin nie jest zalecany w nagłych przypadkach. Jego zastosowanie ogranicza się do prewencji wtórnej w leczeniu przewlekłym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; czynny lub nawracający w wywiadzie wrzód trawienny i/lub krwawienia z przewodu pokarmowego lub innego rodzaju krwawienia, takie jak krwawienia z naczyń mózgowych; skaza krwotoczna, choroby związane z krzepnięciem, takie jak hemofilia i/lub trombocytopenia, ciężkie zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek; dawki > 100 mg/dobę podczas trzeciego trymestru ciąży; metotreksat stosowany w dawkach > 15 mg/tydzień. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacji o leku udziela: VP Valeant Sp. z o.o. sp. j., Biuro Marketingu i Sprzedaży, Budynek New City, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, tel. 22 627 28 88.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
© 2016 Valeant. All rights reserved.
 Car-PL-1602-020