Strona główna / Styl życia / Dieta
Styl życia - Dieta

Dieta

Celem profilaktyki występowania chorób sercowo naczyniowych jest zmiana stylu życia zakładająca zdrowotną edukację, przestrzeganie zasad zdrowego żywienia oraz zwiększenie ilości wykonywanego wysiłku fizycznego.

Dieta powinna dostarczać składników budulcowych i energetycznych w odpowiedniej ilości, żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Zbilansowana i zdrowa dieta pozwala zachować odpowiednią masą ciała, prawidłowe stężenie cholesterolu i glikemii oraz redukuje wartości ciśnienia tętniczego. Dzięki temu zdrowa dieta znacząco obniża ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – czyli dietetyczne postępowanie w celu obniżenia ciśnienia tętniczego) to najzdrowsza dieta świata, opracowana przez amerykańskich naukowców1.

Efekty diety DASH:

Zalecenia dotyczące zdrowej diety:

Bibliografia:

  1. Siervo M, Lara J, Chowdhury S, et al. Effects of the Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) diet on cardiovascular risk factors: a systematic review and meta-analysis. Br J Nutr 2015; 113: 1–15.

Oceń swoje ryzyko
Cardiopirin, 75 mg, tabletki dojelitowe; Cardiopirin, 100 mg, tabletki dojelitowe. Skład i postać: jedna tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Wskazania: prewencja wtórna zawału mięśnia sercowego; profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową; niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy; zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass) (ang. coronary artery bypass grafting – CABG); angioplastyka wieńcowa z wyjątkiem ostrej fazy; profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień wewnątrzmózgowych. Cardiopirin nie jest zalecany w nagłych przypadkach. Jego zastosowanie ogranicza się do prewencji wtórnej w leczeniu przewlekłym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; czynny lub nawracający w wywiadzie wrzód trawienny i/lub krwawienia z przewodu pokarmowego lub innego rodzaju krwawienia, takie jak krwawienia z naczyń mózgowych; skaza krwotoczna, choroby związane z krzepnięciem, takie jak hemofilia i/lub trombocytopenia, ciężkie zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek; dawki > 100 mg/dobę podczas trzeciego trymestru ciąży; metotreksat stosowany w dawkach > 15 mg/tydzień. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacji o leku udziela: VP Valeant Sp. z o.o. sp. j., Biuro Marketingu i Sprzedaży, Budynek New City, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, tel. 22 627 28 88.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
© 2016 Valeant. All rights reserved.
 Car-PL-1602-020