Strona główna / Choroby sercowo-naczyniowe / Choroba niedokrwienna serca
Choroby sercowo-naczyniowe - Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca to stan, w którym dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy zaopatrywaniem serca w składniki odżywcze i tlen a aktualnym zapotrzebowaniem. Najczęstszą postacią choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego jest choroba wieńcowa, w której do niedokrwienia serca doprowadzają zmiany w tętnicach wieńcowych, głównie miażdżyca.

Miażdżyca jest to choroba, która rozwija się już od dzieciństwa i postępuje przez całe życie, tworząc w naczyniach wieńcowych blaszki miażdżycowe. Za szybkość narastania blaszek w głównej mierze odpowiada duże spożycie cholesterolu i nasyconych kwasów tłuszczowych. Cholesterol gromadzi się w ścianie naczynia, powodując jego przebudowę, w konsekwencji doprowadzając do zwężenia naczynia.

Upośledzenie przepływu w naczyniach wieńcowych skutkuje wystąpieniem takich objawów, jak ból, uczucie dławienia lub ucisku zlokalizowanego za mostkiem.

Dolegliwości bólowe mogą promieniować do żuchwy, barków, pleców i nadbrzusza.

Napad bólu zwykle prowokowany jest wysiłkiem fizycznym, stresem i ustępuje po jego zaprzestaniu lub przyjęciu podjęzykowo nitratów (nitrogliceryna).

Wymienionym objawom mogą towarzyszyć: duszność, zmęczenie, złe samopoczucie, nudności.

Najczęstszą postacią choroby jest stabilna dławica piersiowa, czyli forma przewlekła, w której nie dochodzi do martwicy mięśnia sercowego, a objawy prowokowane są wysiłkiem fizycznym lub silnym stresem. Natomiast w przypadku postaci niestabilnej objawy występują przy niewielkim wysiłku lub już w spoczynku.

Nieleczona choroba wieńcowa może doprowadzić do zaawansowanych zmian w naczyniach wieńcowych, grożąc martwicą mięśnia sercowego, powszechnie znaną jako zawał serca.

W jaki sposób stawić czoła chorobie?

Leczenie choroby niedokrwiennej serca obejmuje zarówno sposoby farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne1,2,3.

Metody niefarmakologiczne
Dbając o zdrowy styl życia, możemy w znacznym stopniu zapobiec rozwojowi chorób serca.

Kluczowe zasady zdrowego stylu życia to:

Leczenie farmakologiczne
Celem leczenia farmakologicznego jest obniżenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Osiąga się to poprzez stosowanie leków hamujących agregację płytek krwi (kwas acetylosalicylowy, np. Cardiopirin), redukujących ciśnienie tętnicze oraz stężenie cholesterolu [3].

Aby złagodzić objawy choroby wieńcowej oraz poprawić tolerancję wysiłku, stosuje się leki obniżające częstość rytmu serca z grupy β-adrenolityków i blokerów kanału wapniowego oraz azotany [3].

Leczenie inwazyjne
Leczenie inwazyjne jest wskazane u chorych, u których dolegliwości nie zostały opanowane poprzez leczenie farmakologiczne lub gdy dodatkowe badania nieinwazyjne (m.in. próba wysiłkowa) wskazują na duże ryzyko zawału serca. W takiej sytuacji konieczna jest rewaskularyzacja (udrożnienie) tętnic wieńcowych. Jedną z metod jest angioplastyka wieńcowa, w której za pomocą rozprężającego się pod dużym ciśnieniem baloniku umieszczanego w tętnicy wieńcowej doprowadza się do rozgniecenia blaszki miażdżycowej. Często towarzyszy temu wszczepienie stentu. Inną metodą jest chirurgiczne wszczepienie pomostów omijających zwężenie (tzw. pomostowanie aortalno-wieńcowe, inaczej by-pass)3.

Bibliografia:

  1. Task Force Members, Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2013; 34: 2949–3003.
  2. Perk J, De Backer G, Gohlke H, et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 2012; 33: 1635–1701.
  3. Szczeklik A (red.). Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2015.

Oceń swoje ryzyko
Cardiopirin, 75 mg, tabletki dojelitowe; Cardiopirin, 100 mg, tabletki dojelitowe. Skład i postać: jedna tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Wskazania: prewencja wtórna zawału mięśnia sercowego; profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową; niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy; zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass) (ang. coronary artery bypass grafting – CABG); angioplastyka wieńcowa z wyjątkiem ostrej fazy; profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień wewnątrzmózgowych. Cardiopirin nie jest zalecany w nagłych przypadkach. Jego zastosowanie ogranicza się do prewencji wtórnej w leczeniu przewlekłym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; czynny lub nawracający w wywiadzie wrzód trawienny i/lub krwawienia z przewodu pokarmowego lub innego rodzaju krwawienia, takie jak krwawienia z naczyń mózgowych; skaza krwotoczna, choroby związane z krzepnięciem, takie jak hemofilia i/lub trombocytopenia, ciężkie zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek; dawki > 100 mg/dobę podczas trzeciego trymestru ciąży; metotreksat stosowany w dawkach > 15 mg/tydzień. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacji o leku udziela: VP Valeant Sp. z o.o. sp. j., Biuro Marketingu i Sprzedaży, Budynek New City, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, tel. 22 627 28 88.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
© 2016 Valeant. All rights reserved.
 Car-PL-1602-020